Stravné a školné

Vážení rodiče,


na doporučení České školní inspekce, bude školné a stravné od nového školní roku (1.9.2023) možno hradit pouze bezhotovostním způsobem, a to převodem na účet školy.

Na informační schůzce v měsíci září vám budou předány variabilní symboly (ti, kteří ještě nemají), které je nutné uvádět při každé platbě. Splatnost je do 15. dne v měsíci.


Stravné za žáky základní školy se bude hradit pouze v ZŠ.