Provozní řád školní kuchyně

Pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

Doba vydávání stravy:

  • Přesnídávka 8:30 - 9:00 hod.
  • Oběd 11:30 - 12:00 hod.
  • Odpolední svačina 14:00 - 14:30 hod.

Možnosti odhlášení:

  • Osobně v MŠ - vedoucí ŠJ, kuchařce nebo učitelce na třídě.
  • Telefonicky na tel. čísle +420 566 678 172, předem do 15:30 hod. nebo první den nemoci nejpozději do 7:00 hod.

První den nepřítomnosti (když nebyla možnost se včas odhlásit) mají zákonní zástupci možnost si oběd vyzvednout do vlastní čisté nádoby od 11:15 - 11:30 hod. v kuchyni MŠ. K obědu není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a další dny, když dítě do 8:00 hod. nepřijde nebo pokud ho zákonní zástupci neomluví, bude jim počítána plná cena stravného až do doby řádné omluvy. Je-li dítě odhlášeno dlouhodobě, prosíme zákonné zástupce, aby první den nástupu do MŠ oznámili den předem.

Platby stravného:

Vyúčtování stravného bude provedeno u každého strávníka na konci daného měsíce, dle odebrané stravy a bude hrazeno podle zvoleného způsobu platby na přihlášce ke stravování. Vybraný způsob platby je závazný na celý školní rok a je možné jej změnit pouze na začátku následujícího školního roku.

Způsob platby stravného:

  • v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři u vedoucí ŠJ
  • bankovním převodem na číslo účtu 237186069/0600 nejpozději do 15. dne v měsíce

V případě zvoleného způsobu platby převodem bude dítěti přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě.

Provoz v době hlavních prázdnin je vždy projednán s ředitelstvím a zřizovatelem dle počtu dětí.

Finanční limit:

Děti 3 - 6 let
Děti nad 6 let
přesnídávka
9 Kč
přesnídávka
10 Kč
oběd
20 Kč
oběd
21 Kč
odpolední svačinka
9 Kč
odpolední svačinka
9 Kč
celodenní stravování
38 Kč
celodenní stravování
40 Kč


alergeny