Provozní řád školní kuchyně

Pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

Doba vydávání stravy:

  • Přesnídávka 8:30 - 9:00 hod.
  • Oběd 11:30 - 12:00 hod.
  • Odpolední svačina 14:00 - 14:30 hod.

Možnosti odhlášení:

  • Osobně v MŠ - vedoucí ŠJ, kuchařce nebo učitelce na třídě.
  • Telefonicky na tel. čísle +420 566 678 172, předem do 15:30 hod. nebo první den nemoci nejpozději do 7:00 hod.
  • v aplikaci Naše MŠ

První den nepřítomnosti (když nebyla možnost se včas odhlásit) mají zákonní zástupci možnost si oběd vyzvednout do vlastní čisté nádoby od 11:15 - 11:30 hod. v kuchyni MŠ. K obědu není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a další dny, když dítě do 8:00 hod. nepřijde nebo pokud ho zákonní zástupci neomluví, bude jim počítána plná cena stravného až do doby řádné omluvy. Je-li dítě odhlášeno dlouhodobě, prosíme zákonné zástupce, aby první den nástupu do MŠ oznámili den předem.

Platby stravného:

Vyúčtování stravného bude provedeno u každého strávníka na konci daného měsíce, dle odebrané stravy a bude hrazeno podle zvoleného způsobu platby na přihlášce ke stravování. Vybraný způsob platby je závazný na celý školní rok a je možné jej změnit pouze na začátku následujícího školního roku.

Způsob platby stravného:

  • bankovním převodem na číslo účtu 237186069/0600 nejpozději do 15. dne v měsíce

Na začátku školní roku je zákonným zástupcům přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě.

Celková částka za odebranou stravu dostanou zákonní zástupci, vždy na konci každého měsíce na lístečku, který najdou v šatně na místě, které má jejich dítě nebo v aplikaci Naše MŠ.

Provoz v době hlavních prázdnin je vždy projednán s ředitelstvím a zřizovatelem dle počtu dětí.

Finanční limit:

Děti 3 - 6 let
Děti nad 6 let
přesnídávka
12 Kč
přesnídávka
12 Kč
oběd
20 Kč
oběd
22 Kč
odpolední svačinka
10 Kč
odpolední svačinka
10 Kč
celodenní stravování
42 Kč
celodenní stravování
44 Kč


alergeny