Motýlci

motylciPro školní rok 2023/2024 je ve třídě Motýlci zapsáno 24 dětí ve věku od 4 do 7 let.

  • Chlapců: 11
  • Děvčat: 13
  • Předškoláků: 13
  • Odklad školní docházky: 2
  • Děti se speciálně vzdělávacími potřebami: 1

Specifikum: 

Pomáháme dětem v rozvíjení vztahů, vedeme je k vzájemné pomoci a spolupráci. Prožitkovým učením a hrou společně připravujeme děti na pohodový vstup do základní školy.

Slovo učitelek:

Zaměřujeme se rozvoj jemné motoriky, jazykových dovedností, matematických představ, paměti, pozornosti, soustředěnosti, výtvarné, hudební a pohybové dovednosti prostřednictvím různých činností v průběhu celého dne. Vedeme děti k samostatnosti při řešení problémů v různých situacích. Dále dbáme na vytváření klidného a harmonického prostředí ve třídě....Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich aktuálních potřeb a zájmů, podporovat tak radost z učení, získávání zkušeností a zvládání nejrůznějších dovedností. Pracujeme podle TVP "Letíme za poznáním", který vychází ze ŠVP ,,Děti, pojďme spolu poznat svět" 

Děti s odkladem školní docházky a předškolní děti se mohou účastnit plaveckého výcviku v bazénu ve Žďáře nad Sázavou, výuky anglického jazyka, výuky hry na flétnu

Pedagogické vedení třídy: Dohnalová Andrea, DiS., Jůzlová Petra

Asistent pedagoga: Smíšková Lucie