Organizace dne

Takhle trávíme náš společný čas

Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku 6:15 - 15:45 hod. 

Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 15:50 hod. mohla být mateřská škola uzavřena. 

Zahrada MŠ není veřejným hřištěm, proto se po vyzvednutí dítěte na zahradě MŠ nezdržujte. Organizace dne je dána organizačním řádem, který je flexibilní a reaguje na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.

6:15 - 8:00 příchod dětí do školky

 • volné hry a zábava, příležitosti k uspokojování individuálních a vývojových potřeb dětí, didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení) 
 • jazykové chvilky 
 • pohybové hry a protažení, relaxační cvičení

8:30 - 9:00  svačina

9:00 - 9:30  dopolední aktivity

 • tvořivé aktivity dětí a rozvoj estetického vnímání 
 • rozumové dovednosti a představy 
 • komunikační dovednosti 
 • tělesné aktivity, základy plavání 
 • didakticky cílené činnosti ve skupině i individuálně

9:30 - 11:30  venkovní hry, vycházky

 • hry a sportovní činnosti na zahradě a okolí, vycházka obcí,
 • pohybové hry v přírodě, pozorování přírody - vycházky do blízkého lesa, na louku či na pole
 • za nepříznivého počasí hry dle volby dětí ve třídě a další aktivity totožné s ranními činnostmi

11:30 - 12:00  oběd

12:00 - 14:00  polední odpočinek

 • hygiena 
 • četba na pokračování 
 • relaxace s hudbou, odpočinek  
 • nabídka činností pro starší děti

14:00 - 14:30  svačina

14:30 - 15:45  odpolední aktivity

 • hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení 


Scházení a rozcházení dětí 

Ranní scházení dětí je od 6:15 - 7:15 hod. ve třídě Berušky nebo Motýlci podle měsíčního rozpisu. Odchod dětí po obědě je 11:50 - 12:15 hod. - Motýlci a 12:00 - 12:15 hod. Berušky. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je doporučeno, vzhledem k respektování potřeb dětí od 14:30 hod. V 15:00 se děti spojují do třídy Berušky nebo Motýlci podle měsíčního rozpisu. Z organizačních důvodů Vás prosíme, aby jste si vyzvednutí svého dítěte naplánovali tak, aby škola mohla být v 15:50 hod. uzamčena

Školné je stanoveno na částku 200 Kč za měsíc. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky a rodiče dětí, které mají odklad povinné školní docházky. Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout (Zákon o ochraně veřejného zdraví). Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče nebo jím pověřené osoby (Zmocnění k vyzvedávání dítěte). 

Žádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání, zprávy z vyšetření PPP či zprávy klinického psychologa, změny ve zdravotním stavu dítěte apod.). 

Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlaste den předem nebo do 07:00 hod. vedoucí školní jídelny či učitelce na třídě. Dítě je možné odhlásit telefonicky na čísle +420 566 678 172 či přes aplikaci Naše MŠ (přihlašovací údaje při nástupu do MŠ). V případě náhlého onemocnění je možné dítě odhlásit pouze do 07:00 hod. toho dne, popřípadě si v první den nemoci stravu vyzvednout v kuchyni od 11:15 do 11:30 hod.