Organizace dne

Takhle trávíme náš společný čas

Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku 6:15 - 15:45 hod. 

Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 15:45 hod. mohla být mateřská škola uzavřena. 

Zahrada MŠ není veřejným hřištěm, proto se po vyzvednutí dítěte na zahradě MŠ nezdržujte. Organizace dne je dána organizačním řádem, který je flexibilní a reaguje na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.

6:15 - 8:00 - příchod dětí do školky

 • volné hry a zábava, příležitosti k uspokojování individuálních a vývojových potřeb dětí, didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení) 
 • jazykové chvilky 
 • pohybové hry a protažení, relaxační cvičení


8:30 - 9:00 - svačina


9:00 - 9:30 - dopolední aktivity

 • tvořivé aktivity dětí a rozvoj estetického vnímání 
 • rozumové dovednosti a představy 
 • komunikační dovednosti 
 • tělesné aktivity, základy plavání 
 • didakticky cílené činnosti ve skupině i individuálně


9:30 - 11:30 - venkovní hry, vycházky

 • hry a sportovní činnosti na zahradě a okolí, vycházka obcí,
 • pohybové hry v přírodě, pozorování přírody - vycházky do blízkého lesa, na louku či na pole
 • za nepříznivého počasí hry dle volby dětí ve třídě a další aktivity totožné s ranními činnostmi


11:30 - 12:00 - oběd


12:00 - 14:00 - polední odpočinek

 • hygiena 
 • četba na pokračování 
 • relaxace s hudbou 
 • nabídka činností pro starší děti


14:00 - 14:30 - svačina


14:30 - 15:45 - odpolední aktivity

 • hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení 


Scházení a rozcházení dětí 

Ranní scházení dětí je od 6:15 - 7:30 hod. ve třídě Berušky. Odchod dětí po obědě je mezi 11:45 - 12:15 hod., nejpozději do 12:30 hod. Od 15:00 - 15:45 hod. si rodiče vyzvedávají své děti ve třídě Motýlci. Z organizačních důvodů Vás prosíme, aby jste si vyzvednutí svého dítěte naplánovali tak, aby škola mohla být v 15:45 hod. uzamčena

Školné je stanoveno na částku 150 Kč za měsíc. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky a rodiče dětí, které mají odklad povinné školní docházky. Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout (Zákon o ochraně veřejného zdraví). Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče nebo jím pověřené osoby (Zmocnění k vyzvedávání dítěte). 

Žádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání, zprávy z vyšetření PPP či zprávy klinického psychologa, změny ve zdravotním stavu dítěte apod.). 

Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlaste den předem nebo do 07:00 hod. vedoucí školní jídelny či učitelce na třídě. Dítě je možné odhlásit telefonicky na čísle +420 566 678 172 či e-mailem na adresu ms.ostrov@seznam.cz.  Nově je k odhlášení možno využít aplikaci Naše MŠ (nutné mít přihlašovací údaje, získáte u ředitelky MŠ). V případě náhlého onemocnění je možné dítě odhlásit pouze do 07:00 hod. toho dne, popřípadě si v první den nemoci stravu vyzvednout v kuchyni od 11:15 do 11:30 hod.