Provoz MŠ přerušen z důvodu výstražné jednodenní stávky ve školství

Vážení rodiče,

 informujeme Vás, že dne 27. 11. bude celodenně přerušen provoz v mateřské škole. 

Zaměstnanci se aktivně i symbolicky připojují k celodenní stávce vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství.

Jsme si vědomi, že uzavření školy a jídelny je pro Vás komplikací, ale je důležité upozornit na to, že škrty v oblasti školství nejsou v pořádku a povedou ke snížení úrovně vzdělávání a kvality péče o o vaše děti. Obáváme se těchto možných důsledků:

1.      Snížení platů nepedagogických pracovníků zhruba o 2%. (paní uklízečky, kuchařky aj. mají již nyní nízké platy. Některé pozice se z tohoto důvodu nedaří obsadit. Jejich práce je pro celkový chod školy nezbytná.)

 2.      Nedostatek finančních prostředků ve školství by vedl k omezení možnosti dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější a umožňují individuální přístup. Došlo by ke zvyšování počtu žáků ve třídách a také k omezení počtu asistentů.

 

Běžný provoz bude opět zahájen v úterý 28.11.2023. Strava na 27.11.2023 je všem dětem odhlášena.