AKTUÁLNĚ


Berušky

Vítáme vás na stránce třídy 

Počet dětí: 24
Věk dětí: od 2 - 4 let.
Učitelky: 

ředitelka Hana Dalecká            
  Andrea Dohnalová, DiS.

Specifikum:

Co nejpřirozenější začlenění do nového prostředí a kolektivu.

Slovo učitelek:

V naší třídě se zejména snažíme o vytváření klidného, pohodového a radostného prostředí. Prostřednictvím říkanek, pohádek, písniček a různých her se snažíme, aby se děti u nás cítily dobře a aby se co nejrychleji zbavili prvotního strachu z nového prostředí. Děti vedeme ke zdokonalování sebeobsluhy a základních hygienických návyků, k vytváření a upevňování pozitivních kamarádských vztahů, rozvoji jemné, hrubé motoriky a celkovému zdravému tělesnému a psychickému rozvoji dítěte. 

 


 Motýlci

Vítáme vás na stránce třídy 

Počet dětí: 24
Věk dětí: od 4 - 6 let
Učitelky

Petra Jůzlová 
      Dagmar Staňková

Specifikum:

Pomáháme dětem v rozvíjení vztahů, vedeme je k vzájemné pomoci a spolupráci. Prožitkovým učením a hrou společně připravujeme děti na pohodový vstup do základní školy.

Slovo učitelek:

Zaměřujeme se rozvoj jemné motoriky, jazykových dovedností, matematických představ, paměti, pozornosti, soustředěnosti, výtvarné, hudební a pohybové dovednosti prostřednictvím různých činností v průběhu celého dne. Vedeme děti k samostatnosti při řešení problémů v různých situacích. Dále dbáme na vytváření klidného a harmonického prostředí ve třídě.

Rychlý kontakt

Napište nám

Mateřská škola Ostrov nad Oslavou
Ostrov nad Oslavou 207, 594 45
ms.ostrov@seznam.cz

Zavolejte nám

+420 566 678 172