Školní jídelna

Jídelníček 27.6.2022 - 1.7.2022

Jídelníček 20.6.2022 - 24.6.2022

Provozní řád školní kuchyně 

Pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

Doba vydávání stravy:

Přesnídávka                              8:30 - 9:00 hod.

Oběd                                        11:30 - 12:00 hod.

Odpolední svačina                  14:00 - 14:30 hod.


 Možnosti odhlášení:

  • Osobně v MŠ - vedoucí ŠJ, kuchařce nebo učitelce na třídě.

  • Telefonicky na tel. čísle +420 566 678 172, předem do 15:30 hod. nebo první den nemoci nejpozději do 7:00 hod.

První den nepřítomnosti (když nebyla možnost se včas odhlásit) mají zákonní zástupci možnost si oběd vyzvednout do vlastní čisté nádoby od 11:15 - 11:30 hod. v kuchyni MŠ. K obědu není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a další dny, když dítě do 8:00 hod. nepřijde nebo pokud ho zákonní zástupci neomluví, bude jim počítána plná cena stravného až do doby řádné omluvy. Je-li dítě odhlášeno dlouhodobě, prosíme zákonné zástupce, aby první den nástupu do MŠ oznámili den předem.

Platby stravného

Vyúčtování stravného bude provedeno u každého strávníka na konci daného měsíce, dle odebrané stravy a bude hrazeno podle zvoleného způsobu platby na přihlášce ke stravování. Vybraný způsob platby je závazný na celý školní rok a je možné jej změnit pouze na začátku následujícího školního roku.

Způsob platby stravného:

  • v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři u vedoucí ŠJ

  • bankovním převodem na číslo účtu 237186069/0600 nejpozději do 20. dne v měsíce 

V případě zvoleného způsobu platby převodem bude dítěti přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě.

Provoz v době hlavních prázdnin je vždy projednán s ředitelstvím a zřizovatelem dle počtu dětí. 

Finanční limit 

                  Děti 3 -6 let                                            Děti nad 6 let 

              přesnídávka        9,-Kč                                  přesnídávka          10,-Kč

  oběd      20,-Kč                                             oběd          21,-Kč

  odpolední svačinka        9,-Kč                         odpolední svačina          9,-Kč

 celodenní stravování      38,-Kč                     celodenní stravování        40,-Kč


Kdo nám Vaří:

  • Kremlíková Petra, vedoucí stravování a kuchařka
  • Hnízdilová Dana, vedoucí kuchařka