Denní harmonogram

Takhle trávíme náš společný čas

Příchod dětí do školky

volné hry a zábava, příležitosti k uspokojování individuálních a vývojových potřeb dětí,

didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení)

jazykové chvilky

pohybové hry a protažení, relaxační cvičení

6:15- 8:30

Svačina

8:30 - 9:00

Dopolední aktivity

tvořivé aktivity dětí a rozvoj estetického vnímání

rozumové dovednosti a představy

komunikační dovednosti

tělesné aktivity, základy plavání

didakticky cílené činnosti ve skupině i individuálně

9:00 - 9:30

Venkovní hry, vycházka

hry a sportovní činnosti na zahradě a okolí, vycházka obcí,

pohybové hry v přírodě, pozorování přírody - vycházky do blízkého lesa, na louku či na pole

za nepříznivého počasí hry dle volby dětí ve třídě a další aktivity totožné s raními činnostmi

9:30 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:00

Polední odpočinek

hygiena, 

četba na pokračování

relaxace s hudbou

nabídka činností pro starší děti

12:00 - 14:00


Svačina

14:30 - 14:30

Odpolední aktivity

hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení

14:30 - 15:45