Organizace dne

Takhle trávíme náš společný čas

Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku 6:15 - 15:45 hod. Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 15:45 hod. mohla být mateřská škola uzavřena.  Zahrada MŠ není veřejným hřištěm, proto se po vyzvednutí dítěte na zahraděnezdržujte.

Organizace dne je dána organizačním řádem, který je flexibilní a reaguje na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí. 

Příchod dětí do školky

volné hry a zábava, příležitosti k uspokojování individuálních a vývojových potřeb dětí,
didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení)
jazykové chvilky

pohybové hry a protažení, relaxační cvičení

6:15- 8:00

Svačina

8:30 - 9:00

Dopolední aktivity

tvořivé aktivity dětí a rozvoj estetického vnímání

rozumové dovednosti a představy

komunikační dovednosti

tělesné aktivity, základy plavání

didakticky cílené činnosti ve skupině i individuálně

9:00 - 9:30

Venkovní hry, vycházka

hry a sportovní činnosti na zahradě a okolí, vycházka obcí,

pohybové hry v přírodě, pozorování přírody - vycházky do blízkého lesa, na louku či na pole

za nepříznivého počasí hry dle volby dětí ve třídě a další aktivity totožné s ranními činnostmi

9:30 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:00

Polední odpočinek

hygiena

četba na pokračování

relaxace s hudbou

nabídka činností pro starší děti

12:00 - 14:00


Svačina

14:00 - 14:30

Odpolední aktivity

hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení

14:30 - 15:45

Scházení a rozcházení dětí

Ranní scházení dětí je od 6:15 - 7:30 hod. ve třídě BeruškyOdchod dětí po obědě je mezi 11:45 - 12:15 hod., nejpozději do 12:30 hod. Od 15:00 - 15:45 hod. si rodiče vyzvedávají své děti ve třídě Motýlci. Z organizačních důvodů Vás prosíme, aby jste si vyzvednutí svého dítěte naplánovali tak, aby škola mohla být v 15:45 hod. uzamčena.

Školné je stanoveno na částku 150 Kč za měsíc. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky a rodiče dětí, které mají odklad povinné školní docházky. 
Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé! Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout (Zákon o ochraně veřejného zdraví).
Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče nebo jím pověřené osoby (Zmocnění k vyzvedávání dítěte).
Žádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání, zprávy z vyšetření PPP či zprávy klinického psychologa, změny ve zdravotním stavu dítěte apod.).

Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlaste den předem nebo do 07:00 hod. vedoucí školní jídelny či učitelce na třídě. Dítě je možné odhlásit telefonicky na čísle +420 566 678 172 či e-mailem na adresu ms.ostrov@seznam.cz. V případě náhlého onemocnění je možné dítě odhlásit pouze do 07:00 hod. toho dne, popřípadě si v první den nemoci stravu vyzvednout v kuchyni od 11:15 do 11:30 hod.