O nás

Záleží nám na vývoji Vašich dětí.

Personální obsazení

1.třída - Berušky:

  • Dalecká Hana, ředitelka
  • Dohnalová Andrea, DiS., třídní učitelka

2.třída - Motýlci:

  • Jůzlová Petra, třídní učitelka
  • Staňková Dagmar, třídní učitelka

Školní jídelna:

  • Kremlíková Petra, vedoucí stravování a kuchařka
  • Prchalová Vlasta, vedoucí kuchařka

Další pracovníci: 

  • Skryjová Petra, školnice a topič
  • Bartošová Jarmila, mzdová a finanční účetní


O škole

V současné době naši Mateřskou školu navštěvuje 48 dětí.

Mateřská škola má vytvořit most mezi domácí a školní atmosférou a uvést dítě do podmínek školního prostředí. Předškolní dítě se učí především na základě mnohostranných kontaktů s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Záměrem je dovést dítě k získání přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti a základům pro rozvoj učení a vzdělávání se.

Naším cílem je vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. O naší práci rodiče informujeme. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím.

Důležitým záměrem našeho Školního vzdělávacího programu s názvem "Cesta za poznáním" je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby. Rozvíjet harmonickou osobnost se zdravým sebevědomým.

Spolupráce s rodiči dětí probíhá formou individuálních rozhovorů s učitelkou nad aktuálními problémy a připomínkami, dále se setkáváme na akcích pořádaných MŠ, např. třídní schůzky, besídky, společné akce pro rodiče a děti (tradiční vánoční posezení s Ježíškovou dílničkou, rozloučení s předškoláky), vánoční vystoupení dětí pro veřejnost, při Dni otevřených dveří. Rodiče mohou využít nabídky fotografování dětí, nákupu knih dle nabídky. Prosíme rodiče také o spolupráci při opravách hraček, práci na zahradě, při organizování společných akcí pro děti i společném rodinném tvoření (projekt " Není drak jako drak"), čarodějnický rej s průvodem obcí.

Jako každý rok začal plavecký výcvik pro starší děti.

O akcích MŠ rodiče informujeme na nástěnkách v šatně MŠ a na internetové stránce školy. Rodiče mohou přispívat mateřské škole finančními i věcnými sponzorskými dary. Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velmi dobrou.

Využíváme dobrých zkušeností ze spolupráce se zřizovatelem Mateřské školy Městysem Ostrov nad Oslavou (mikulášská nadílky, upomínkové dárky pro předškoláky), knihovnou J. M. Sychry, divadla pro děti dle nabídky. 

Historie

Mateřská škola Ostrov nad Oslavou se nachází v centru obce v budově z roku 1979. V uplynulých letech prošla budova mateřské školy několika rekonstrukcemi (výměna hliníkových oken za plastové, modernizace sanitárního zařízení, výměna vodovodního potrubí, výměna elektrických bojlerů na ohřev vody za bojler plynový). V několika etapách došlo k výměně radiátorů, k výměně el. rozvodny a nové rozvody elektrického vedení a osvětlení. Na dětských toaletách byla položena nová dlažba a obklady. Ve třídách a šatnách byla položena nová linolea. V roce 2018 proběhly venkovní úpravy budovy (nové vstupní dveře, vchodové stříšky, fasáda a opravené schody. ) V roce 2019 došlo k vnitřním úpravám (nové obložení ve třídách, na dětských umývárnách položena nová dlažba a obklady, vymalování, nátěry zárubní v celé Mš a výměna dveří. Také byl pořízen nový nábytek do tříd a šaten. 

V přízemní budově se nachází dvě třídy (starších a mladších) s kapacitou 60 dětí. V Mateřské škole se nachází kuchyň, ve které se vaří nejen pro děti z naší školky, ale i pro žáky zdejší Základní školy Ostrov nad Oslavou a pro sousední Mateřskou školu Obyčtov. Kuchyň v roce 2012 prošla částečnou modernizací, bylo zde vyměněno osvětlení a byly pořízeny dva nové elektrické sporáky. Dále byly pořízeny nové nerezové pracovní stoly.

Tato modernizace byla realizována za účasti finanční podpory Kraje Vysočina a zřizovatele Městyse Ostrov nad Oslavou.