Motýlci

Pro školní rok 2021/2022 je ve třídě Motýlci zapsáno 25 dětí ve věku od 4 do 6 let.

  • Chlapců:                               10
  • Děvčat:                                 15
  • Předškoláků:                        12
  • Odklad školní docházky       1

Specifikum:

Pomáháme dětem v rozvíjení vztahů, vedeme je k vzájemné pomoci a spolupráci. Prožitkovým učením a hrou společně připravujeme děti na pohodový vstup do základní školy.

Slovo učitelek:

Zaměřujeme se rozvoj jemné motoriky, jazykových dovedností, matematických představ, paměti, pozornosti, soustředěnosti, výtvarné, hudební a pohybové dovednosti prostřednictvím různých činností v průběhu celého dne. Vedeme děti k samostatnosti při řešení problémů v různých situacích. Dále dbáme na vytváření klidného a harmonického prostředí ve třídě....

Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich aktuálních potřeb a zájmů, podporovat tak radost z učení, získávání zkušeností a zvládání nejrůznějších dovedností.

Pracujeme podle TVP "Letíme za poznáním", který vychází ze ŠVP ,,Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima"

Předškolní děti se mohou účastnit plaveckého výcviku v bazénu ve Žďáře nad Sázavou. 


Pedagogické vedení třídy: Jůzlová Petra, Staňková Dagmar