Výskyt vší

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu vší u dětí v MŠ, Vás prosíme o důkladnou kontrolu vlásků Vašich dětí. Pokud vši objevíte, je nutné provést jejich odstranění!!! Jedná se o infekční onemocnění, tzv. pedikulózu.

V případě zjištění vší u dítěte, učitelka nesmí toto dítě přijmout do MŠ, popřípadě má právo poslat dítě z MŠ domů. 

Až do úplného odstranění vší i vajíček z vlasů je nutné ponechat dítě mimo kolektiv dětí (3-5 dnů).

Děkujeme za pochopení.


Co je veš dětská?

Veš dětská je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Veš zde saje krev a na odrůstávající vlasy klade vajíčka (hnidy). Onemocnění se šíří přímím kontaktem s postiženou osobou nebo používáním stejného hřebene či čepice.

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, dětmi v kolektivu (MŠ, ZŠ, atd.). Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, působené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele.

Jak se lze vši dětské zbavit?

Nepanikařit, nestydět se a nečekat! Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Hnidy z vlasů nelze odstranit žádným přípravkem, lze je jen mechanicky vyčesat, napadené vlasy jednotlivě vystříhat nebo nechat odrůst.

Je třeba dítěti řádně umýt hlavu prostředkem určeným k hubení vší v souladu s návodem uvedeným v příbalovém letáku. Obvykle bývá nutné kůru s odstupem 1-2 týdnu zopakovat. Je vhodné vyprat pokrývky hlavy, které děti nosily a jejich ložní prádlo.

Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení.

V případě hromadného výskytu musí vedení MŠ nezbytně uvědomit místní orgán ochrany veřejného zdraví (hygienickou stanici.)