Dotazník Asociace klinických logopedů

Vážení rodiče předškolních dětí,

Asociace klinických logopedů nás požádala o spolupráci a vyplnění 

Dotazníku prevalence poruch komunikace u dětí 5,5-6,5

Jedná se o elektronický dotazník určený co největšímu počtu rodičů z celé ČR, kteří mají děti ve věku 5,5-6,5 let (+-1-2 měsíce).

Cílem je pokusit se zmapovat, kolik % dětí v tomto věku má nějaké obtíže v oblasti jazyka, komunikace či artikulace.

Aby byl průzkum statisticky významný, je nutné sesbírat co největší vzorek ze široké populace dětí (nejlépe v řádu stovek či tisíců dětí).


Více informací a dotazník jsou na webových stránkách http://www.klinickalogopedie.cz/ na úvodní straně - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI V OBORU

Přímý odkaz na dotazník je zde: https://forms.gle/C58PAeuxiWUDLhuA9